Iepirkuma instrukcija pretendentiem iepirkumam saskaņā ar PIL 8¹.pantu "Projekta vadības un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana" ESF projekta darbības programmas ietvaros.
iepirkuma_instrukcija_esf_ - Iepirkuma instrukcija pretendentiem.
Iepirkuma instrukcija pretendentiem "Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijas pakalpojumu sniegšana ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" .

 

iepirkums_esf_4_kv_pak_instr_pret_6_posms.doc - Iepirkuma instrukcija pretendentiem.