Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam
interešu - Interešu izglītības pasākumu plāns