Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
+ -Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem 30.08.2019.
+ -Pierīgas novadu apvienības izglītības forums "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!"
+ -Darba plāns 2019. gada augustam
+ Pierīgas pirmsskolas skolotāju izstrādāto pabās prakses piemēru apraksti
+ Pirmsskolas pedagogu radošā diena: “Es daru tā”!
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas izglītības un kultūras iestāžu vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019"
+ Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam
+ Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam
Aktualitātes kultūrā
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
Aktualitātes sportā
+ -Pierīgas novadu 2019. gada sporta spēles pludmales volejbolā
+ -Nolikums - vieglatlētikas kross 2019. gads
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles pludmales volejbolā sievietēm
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles pludmales volejbolā vīriešiem
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles vieglatlētikā
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved