Karjeras izglītība


 ESF projekts
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 `Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs`

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde , pamatojoties uz  dibinātājpašvaldību deleģējumu, 10.03. 2017. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Nr. 4.-8.3.3./37 (Sadarbības līguma grozījumi  - 21.03. 2017. Nr. 4.-8.3.3./37/1) par Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas un Stopiņu novados.
Projektā  iesaistītās   izmēģinājumskolas :
Ādažu, Babītes, Baldones, Vangažu, Krimuldas, Mālpils, Ropažu, Mārupes,  Saulkrastu, Zvejniekciema vidusskolas  ( Ulbrokas vidusskola plāno iesaistīties projektā ar  01.09. 2017.) Mārupes, Sējas pamatskolas

Projektā neiesaistītās   skolas :
Baldones Mūzikas pamatskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Mālpils internātpamatskola, Jaunmārupes pamatskola, Zaķumuižas pamatskola

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir noslēgusi darba  līgumus  ar attiecīgo novadu pedagogiem karjeras konsultantiem , kuri saskaņā ar amatu aprakstu organizē karjeras atbalsta pasākumus  izmēģinājumskolās, iekļauot  arī projektā   neiesaistīto skolu izglītojamos.
Projekta īstenošanas termiņš 2020. gada 30. decembris.

Kontaktinformācija- Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos,vija.tomina@inbox.lv, 29434080
30.03.2017.                                
                                    

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2017./2018.mācību gadā

            2017./2018.mācību gadā sasakaņā ar 17.10.2017. sadarbības līguma ar VIAA grozījumiem Nr.4.-8.3.3./37/3   ESF projekta darbībā  kā izmēģinājumskolas iesaistījušās  Ulbrokas vidusskola, Inčukalna pamatskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola.  Kā projektā neiesaistītā skola projektam pievienojusies  Stopiņu pamatskola.

Šajā mācību gadā darbību projektā uz laiku pārtraukusi Saulkrastu vidusskola.

            Ņemot vērā skolēnu skaita pieagumu Pierīgas projektā iesaistītajās skolās, palielinājies pedagogu- karjeras konsultantu likmju skaits - 10,79 likmes. Attiecīgi pieaudzis VIAA projekta darbību nodrošināšanai  piešķirtais finansējums.

20.10.2017.


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2018./2019.mācību gadā

            2018./2019.mācību gadā saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 25.09.2018.   sadarbības līguma  grozījumiem Nr.4.-8.3.3./37/5   ESF projekta īstenošanā  kā izmēģinājumskola  iesaistījusies Jaunmārupes pamatskola,
savukārt izmēģinājumskolas statusu atjaunojusi  
Saulkrastu vidusskola.

            Ņemot vērā izglītojamo skaita pieaugumu ( kopējais skaits uz 01.09. 2018. izmēģinājumskolās sastāda – 9069 )  projektā iesaistītajās skolās, palielinājies pedagogu- karjeras konsultantu likmju skaits, kas kopā sastāda 12.96 likmes.
Ar 01.09.2018. pedagoga karjeras konsultanta mēneša likme pilnai slodzei paaugstināta uz 850 EURO. Savukārt karjeras atbalsta pasākuma finansējums uz izglītojamo mācību gadā sastāda 8.50 EURO.

25.09.2018.

Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved