Kultūra


 Foto
Pierīgas novadu vokālo ansambļu skate I atlases kārta
Vairāk foto skatīt šeit: https://failiem.lv/u/eqt7ansv
Pierīgas amatierteātru skates noslēgums - 14. 01. 2018. Sigulda (fotogrāfs Alberts Linarts )
Foto skatīt šeit: https://failiem.lv/u/5ubenrqv
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved