Pārvalde


 Iestādes nolikums
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikums ar grozījumiem
pārv. - Nolikumsgrozijumi_2010.doc - Grozījumi 29.12.2010.grozijumi_2013.doc - Grozījumi 12.11.2013.grozijumi_2015.doc - Grozījumi 25.02.2015.grozijumi_2016.doc - Grozījumi 08.04.2016.grozijumi_2017.doc - Grozījumi 22.11.2017.
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved