Izglītība


 Mācību olimpiādes
Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās
iekšējie - Iekšējie noteikumi
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved