Izglītība


 Mācību olimpiādes
Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes
olimpiazu_grafiks.pdf - Norises grafiks
Pierīgas novadu apvienības skolu 42.bioloģijas olimpiādes 2.posma
biologijas_nolikums_9_12_2019.pdf - Nolikums
Pierīgas novadu skolu sākumskolas konkursa "Erudīts - 2019" 3.klasei
erudits_2019_3kl_nolikums.pdf - Nolikums
Pierīgas novadu Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma - alternatīvā olimpiāde
kulturas_izpratnes_jomu_olimpiades_nolikums.pdf - Nolikums
Pierīgas novadu apvienības skolu krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiādes 2.posma
nolikums_pierigas_sk_krievu_val_23_ol_vid.pdf - Nolikums
Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas valsts 49. olimpiādes 2. posma
nolikums_49_anglu_val_olipm_2019.pdf - Nolikums
Pierīgas novadu apvienības skolu vācu valodas 50. olimpiādes 2. posma
vacu_val_nol_14_11_19.pdf - Nolikums
Pierīgas novadu apvienības skolu 26. vēstures olimpiādes 2.posma
vestures_olimpiades_nolikums_13122019.pdf - Nolikums
Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās
iekšējie - Iekšējie noteikumi
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved