Pārvalde


 Iestādes struktūra
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes struktūra
 

Iestādes dibinātāji

Pierīgas reģiona
Ādažu novada,
Babītes novada, Baldones novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada,
Mālpils novada,
Mārupes novada,
Ropažu novada, Saulkrastu novada,
Sējas novada,
Stopiņu novada pašvaldību Domes


Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padome

Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Pārvaldes priekšnieks,
Galvenais speciālists izglītības jautājumos,
Galvenais speciālists izglītības jautājumos,
Speciālists sporta jautājumos,
Speciālists datu bāzes un lietvedības jautājumos,
Grāmatvedis ( 0.5 )

Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved