Kultūra


 Aktivitāšu plāns
Pierīgas kultūras un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns /2018.gada oktobris – 2019. gada jūlijs/
plāns -
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved