Izglītība


 Metodiskais darbs
Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!"
konkurss_pedagogi_2019_2020mg.pdf - Nolikums
Pedagogu profesionālās meistarības konkurkursa "Neturi sveci zem pūra!" noslēgums

2019. gada 26. augustā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde Ropažu kultūras un izglītības centrā rīkoja forumu “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”, kura ietvaros notika arī pedagogu profesionālās meistarības konkursa “Neturi sveci zem pūra!” noslēgums un dalībnieku apbalvošana.

Konkursā piedalījās 29 pedagogi no 14 Pierīgas novadu apvienības izglītības iestādēm.

Žūrijas komisija vēroja 27 pieteiktās stundas un, apkopojot stundu vērtēšanas protokolos, noteica konkursa laureātus:

 • Anda Kļave, Ādažu vidusskola
 • Dace Viļumsone, Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola
 • Elita Voiciša, Mārupes vidusskola
 • Inese Grinberga, Vangažu vidusskola
 • Olga Ozola, Ropažu vidusskola
 • Rūta Rozenfelde, Jaunmārupes pamatskola
 • Svetlana Blokina, Mālpils novada vidusskola
 • Zina Jonušaite, Babītes vidusskola
 • Zinta Nolberga, Inčukalna pamatskola

Atzinību par veiksmīgu dalību konkursā saņem:

 • Anda Alsberga, Zvejniekciema vidusskola
 • Valda Tinkusa, Zvejniekciema vidusskola
 • Andija Kaizere, Mālpils novada vidusskola
 • Inita Stāmure, Mārupes vidusskola
 • Kristaps Purviņš, Mārupes pamatskola
 • Laila Gabrāne, Ulbrokas vidusskola
 • Lelde Nagle, Vangažu vidusskola
 • Sandra Kuzņecova, Zaķumuižas pamatskola
 • Zane Kālberga, Mārupes vidusskola

Pateicību par dalību konkursā saņem:

 • Andris Balodis, Ulbrokas vidusskola
 • Antra Šverna, Krimuldas vidusskola
 • Evita Kurtiņa, Krimuldas vidusskola
 • Baiba Atmane, Babītes vidusskola
 • Diāna Eglīte, Babītes vidusskola
 • Dace Brūna, Mālpils novada vidusskola
 • Ieva Bauble, Babītes vidusskola
 • Neila Krave, Ulbrokas vidusskola
 • Sandra Nastaja, Mārupes pamatskola
 • Solvita Alksne, Ulbrokas vidusskola
 • Vita Dankaniča, Krimuldas vidusskola

Mēs lepojamies ar Pierīgas skolu pedagogiem, kuri pieņem izaicinājumus, uzdrīkstas rīkoties un iedvesmo savus kolēģus!

Pirmsskolas pedagogu radošā diena: “Es daru tā”!

2019. gada 19 februārī, Pierīgas IKSP , Bruņinieku ielā 29/31, tika rīkota pirmsskolas pedagogu radošā diena:  “Es daru tā”!  

Labās prakses piemērus izstrādāja un prezentēja  pedagogi no Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupām. Radošajā dienā noklausījāmies 29 darbu prezentācijas, kurās pedagogi dalījās pieredzē – kā plānot un nodrošināt pedagoģisko procesu, realizējot jauno mācību pieeju.

Darbus vērtēja radošās dienas dalībnieki un vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Pierīgas IKSP galvenā speciāliste Vija Tomiņa un Skola 2030 ekspertes Arita Lauka un Oksana Brūvere. Kritēriji, kuri tika ņemti vērā, izvirzot radošas dienas laureātus: atbilstība mūsdienīgai lietpratībai izglītībā, inovācija un radošums,caurviju prasmes attīstīšana,praktiskā pielietojamība.

 

Laureāti: 

Aija Pelkaua,

Krimuldas novada PII “Ezerciems”,

Līga Studāne , 

Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,

Daiga Veisa, Anda Kalniņa ,

Ropažu novada pašvaldības pii “Annele,

Anita Zaperecka,

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulītis Rū”, Mārupe,

Edīte Ozola, Inta Kince,

Baldones PII Vāverīte

Daiga Hercberga, Aija Jakseboga,

Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”

 

Vērtēšanas komisijas balvas:

 

Ina Dinsberga,

Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte;

Kaiva Gaigala, 

Mārupes pamatskolas pirmsskola

Ilze Barkāne,

Zaķumuižas pamatskola

 

Kolēģu simpātiju balva:

Iveta Gailīte,

 Maija Kulinska, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

Līga Studāne , 

Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,

Laine Puķīte-Olmane,

Zaķumuižas pamatskolas PII

 

Paldies visiem dalībniekiem- lai degsme, radošums un vēlme

strādāt arī turpmāk!

Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos

 

Pierīgas novadu apvienības mācību jomu koordinatori un eksperti
koordinatori_eksperti.pdf - Saraksts
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved