Pārvalde


 Kontakti
-

Adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīgā, LV-1001
Reģ.Nr.90009228736
AS Swedbanka
HABALV22
LV04HABA0551027425337

Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks

 Oļģerts Lejnieks

 tālr. 67201500
 mob.29219763
 olgerts.lejnieks@iksp.lv  

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos (Olimpiādes, valsts pārbaudes darbi)

 Arta Lēnerte

 mob.26374316
 
arta.rubule@iksp.lv

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos (licences, semināri, kursi)

Erita Rutkovska

 mob.27066955
 erita.rutkovska@iksp.lv

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos (pirmsskola)

 Vija Tomiņa

 mob.29434080
 vija.tomina@inbox.lv

Galvenā speciāliste sporta jautājumos

 Ilze Cunska

 mob.26459629
 ilze.cunska@iksp.lv

Speciāliste datu bāzes un lietvedības jautājumos

 Guna Gžibovska

 tālr.67201530
 mob.26606868
 guna.gzibovska@iksp.lv

VIIS administrators- konsultants

 Guna Gžibovska

 mob.26606868
 guna.gzibovska@iksp.lv

Galvenā grāmatvede

 Inta Rubiķe

 mob.29172149
 inta.rubike2@inbox.lv


Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

 Gita Skrode

  mob.29172149
 gitani@inbox.lv
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved